قوانین و مقررات

  • سن شما حتما باید بالای 18 سال باشد تا بتوانید از این سرویس استفاده کنید .
  • در صورت قطعی شدن ثبت نام شما در دوره مبلغ تعیین سطح زبان انگلیسی بازگردانده خواهد شد .

فرم ثبت نام

سرویس به صورت موقت از دسترس خارج شده است لطفا جهت دریافت وقت مصاحبه با ما تماس بگیرید .