تماس با موسسه زبان رادین

تلفن های تماس با موسسه

 

071-36267660

071-36267695

071-36267664

071-36267685

071-91007685

واتساپ مشاوران ارشد ثبت نام

 

     خانم فرهام کیا 09918949516

     خانم شریعتمدار 09918949522

واتساپ سایر دپارتمان ها

 

کارشناسان انفورماتیک :

     خانم زارع 09918949521 

     خانم حقیقی 09928806607

 

مدیر تبلیغات :

     خانم شجاعیان 09918949517

آدرس آموزشگاه رادین شیراز

شیراز بلوار دانشجو روبروی باغ ارم نبش کوچه 7 آموزشگاه زبان رادین

سوالی دارید؟ با ما گفتگو کنید