سامانه آموزشی زبان آموزان

جهت مشاهده نمرات پیشرفت تحصیلی و پایان دوره

سامانه آموزش الکترونیک

 انجام تکالیف، مشاهده کوییزها و کلاس آنلاین

کوییزها و Assignment

چگونگی انجام کوییزها و ارسال تکالیف بصورت آنلاین

لابراتوار آنلاین

جهت مشاهده محتوای الکترونیک کتاب های انگلیسی

کلاس آنلاین-نسخه کامپیوتر

استفاده از کلاس آنلاین از طریق کامپیوتر

کلاس آنلاین-نسخه موبایل

استفاده از کلاس آنلاین از طریق موبایل

Hot Spot

Hot Spot کردن در سیستم عامل اندروید

USB tethering

به اشتراک گذاری اینترنت از طریق کابل در سیستم عامل اندروید