آموزش سامانه ها

آموزش کلاس زنده - نسخه موبایل

آموزش ورود به کلاس زنده در نسخه تلفن های هوشمند

آموزش کلاس زنده - نسخه وب

آموزش ورود به پلتفرم کلاس های زنده در نسخه وب (از گوگل کروم اقدام کنید)

سامانه آموزشی زبان آموزان

جهت مشاهده نمرات پیشرفت تحصیلی و پایان دوره

سامانه آموزش الکترونیک

 انجام تکالیف، مشاهده کوییزها و کلاس آنلاین

کوییزها و Assignment

چگونگی انجام کوییزها و ارسال تکالیف بصورت آنلاین

لابراتوار آنلاین

جهت مشاهده محتوای الکترونیک کتاب های انگلیسی

کلاس آنلاین-نسخه کامپیوتر

استفاده از کلاس آنلاین از طریق کامپیوتر

کلاس آنلاین-نسخه موبایل

استفاده از کلاس آنلاین از طریق موبایل