جهت انجام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی اول با کارشناسان آموزشگاه تماس حاصل فرمایید و یک وقت مصاحبه را دریافت کنید. و در زمان معین شده  با شما تماس گرفته شده و مصاحبه انجام خواهد شد.

بعد از مشخص شدن سطح شما در آزمون می توانید در یکی از سطوح زبان انگلیسی ثبت نام کنید .

سطوح زبان انگلیسی:

مصاحبه تعیین سطح شیراز

چنانچه قصد دارید تعیین سطح زبان انگلیسی در شیراز را تجربه کنید پیشنهاد میدم به آدرس های موجود در قسمت تماس با ما مراجعه کنید و یا به صورت حضوری در موسسه حضور پیدا کنید و از شرایط انجام مصاحبه اطلاع پیدا کنید .

آزمون مصاحبه زبان

به دلیل بروز بودن متد های انجام مصاحبه زبان انگلیسی و استفاده از سازوکارهای جهانی آموزش در رادین نیازی به نگرانی بابت نادیده گرفته شدن توانایی خود نباشید .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با تعین سطح زبان انگلیسی و ارتباط با کارشناسان با شماره 07191007685  تماس حاصل فرمایید .