زبان ایتالیایی

آزمون چیلز
CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

آزمون CILS توسط دانشگاه سیه نا در ایتالیا طراحی شده و در ایتالیا و سایر کشورها توسط این دانشگاه برگزار میگردد. مدرسۀ ايتاليايی در تهران «پيترو دلّا واله » که زیر نظر کنسولگری ایتالیا در تهران فعالیت میکند مسئول برگزاری آزمون زبان ایتالیایی CILS در تهران میباشد و دانشجویان پس از قبولی در این آزمون مجاز به تحصیل در ایتالیا خواهند شد.

ساختار آزمون چیلز

این آزمون دارای 100 نمره میباشد که به پنج مهارت بیست نمره ای  تقسیم میشود و برای قبولی در این آزمون میبایست از هر مهارت حداقل نمره ی 11 را کسب کرد، یعنی حداقل نمره ی قبولی در این آزمون 55 میباشد. پنج مهارت تشکیل دهنده آزمون به شرح زیر است:

 

Ascolto شنیداری 1
Comprensione della lettura خواندن یا درک مطلب 2
Analisi delle strutture di comunicazione گرامر 3
Produzione scritta نوشتاری (دیکته) 4
Produzione orale مکالمه 5

آزمون چلی
CELI – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana 

آزمون چلی یکی دیگر از آزمون های رسمی و معتبر بین المللی زبان ایتالیایی است. آزمون CELI توسط دانشگاه پروجا در ایتالیا طراحی شده که از نظر کنسولگری ایتالیا در تهران معتبر شناخته میشود. در حال حاظر این آزمون در تهران توسط مجتمع فنی تهران و در اصفهان توسط موسسه سخن سرایان برگزار میشود.

مدارک زبان ایتالیایی مورد تایید سفارت ایتالیا:

CILS – B2
CELI – B2

سطح زبان:

روشی استاندارد در اتحادیه اروپا برای ارزشیابی توانایی افراد در یک زبان خارجی تعریف شده است که در این روش، سطوح ششگانه A1-A2-B1-B2-C1-C2 تعریف شده اند که بعنوان معیار مراکز آموزشی جهت تعیین سطح زبان آموزان مورد استفاده قرار می گیرند. A1 آسانترین و C2 سخت ترین سطح میباشد.
آزمون CILS در مدرسه ایتالیایی تهران در سطح B2 برگزار میشود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!