در دوره مکالمه زبان ترکی استانبولی بیشتر بر روی تقویت مکالمه شما تمرکز می شود و اصطلاحات پرکاربرد و روزمره را در قالب کلیپ های آموزشی و کارگاه های دونفره و البته تمرین وتکرارصرفا درکلاس خواهد بود و زمانی کمتری را جهت مرور مطالب در ساعات استراحت نیاز دارید .

هدف کلاس مکالمه ترکی

 •  مکالمه برای کسانی که قصد مهاجرت ، مسافرت و یا کار در ترکیه را دارند .

پیش نیاز های کلاس مکالمه ترکی استانبولی

 • بدون پیش نیاز

خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس هامنابع آموزشی مکالمه زبان ترکی استانبولی

 • Istanbul
کتاب استانبول

سر فصل ها

سر فصل ها کلاس

 1.     معرفی کامل خود
 2.     معرفی خانواده / دوستان نزدیک
 3.     بیان خصوصیات شخصی ( ظاهری – اخلاقی )
 4.     یک روز خود را چگونه می گذرانید
 5.     مکالمه های مربوط به خرید (لباس ها ، رنگ ها)
 6.     یادگیری فصل ها – ماه ها – روزهای هفته و مکالمه های مربوطه
 7.     مکالمه در مورد اوقات فراغت و علاقمندی ها
 8.     اصطلاحات مربوط به فرودگاه
 9.     شغل ها
 10.   اصطلاحات مربوط به بیمارستان(بیماریها ، شناخت اعضاء بدن)

دستور زبان دوره استانبولی ترکی

 1.     ضمایر اشاره به شخص – شی – مکان
 2.     پسوند های از -در -به -را
 3.     پسوند جمع
 4.     پسوند سوالی
 5.     جمله های اسمی
 6.     اعداد
 7.     زمان حال استمراری
 8.     پسوند با
 9.   خواستن
 10.   مالکیت
 11.   کشور – زبان – ملیت
 12.   ساعت – زمان
 13.   خود – همه
 14.   تا
 15.   قبل -بعد با اسم
 16.   DAN Beri – DIR
 17.   مضاف و مضاف الیه
 18.   پسوند KI
 19.   صفت ها

مدت زمان دوره

دوره مکالمه زبان ترکی استانبولی

مدت زمان دوره 15 جلسه یک ساعت و نیم است .

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .