در سطح زبان A1 فرانسه دانش آموز میتواند کلمات روزمره و جملات ابتدایی را که در رابطه با نیازهای عمومی و مشخصی می باشد را درک کرده و استفاده کند همچنین قادر خواهد بود تا خود را به طور کامل معرفی کند و در ارتباطات روزانه خود با دیگران سوالاتی را مطرح و پاسخ آن را متوجه شود .

هدف کلاس

 • معرفی کامل خود اطلاعاتی در مورد ملیت

پیش نیاز های کلاس

 • آشنایی به زبان خارجه

خدمات موسسه

 • ضبط کلاس ها
 • امکان شرکت کردن در کلاس به صورت آنلاین
 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه

سر فصل ها

سر فصل ها

 • معرفی کامل خود اطلاعاتی در مورد ملیت
 • اعضای خانواده
 • آدرس
 • عددها
 • ساعت
 • فصل ها
 • اطلاعاتی درمورد خرید غذا
 • برنامه ریزی سفر
 • انتخاب لباس و خرید هدیه
 • خرید اینترنتی
 • ورزش کردن
 • تهیه بلیط سینما و کنسرت
 • انتخاب و اجاره آپارتمان و مسائل مربوط به اسباب کشی و سکونت

دستور زبان

 • les pronoms sujet
 • les article définis et indéfinis
 • les verbes être , avoir, connaître
 • la question avec est-ce que et par inversion
 • les adjectifs possessifs
 • le passé composé
 • l’explication (pourquoi -parce que/pour)
 • les constructions comparatives et superlatives
 • les pronoms  objets directs et indirects
 • le pronoms relatifs qui et que

مدت زمان دوره

کلاس های آنلاین

برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین .

کلاس های عمومی

شرکت در کلاس های شیراز موسسه .

دوره های در حال تشکیل

کلاس حضوری فرانسه سطح A1

روز های ساعت وضعیت
دوشنبه و پنج شنبه 19:15 – 17:45 باز

 

کلاس های آنلاین سطح A1

روز های ساعت وضعیت

 

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .