هدف کلاس

 • اجرای مکالمات پیشرفته
 • قواعد پیشرفته در زبان عربی
 • یادگیری لغات ضروری خلیجی ( به خصوص اماراتی )
 • آشنایی با فرهنگ و ادبیات زبان عربی
 • جغرافیا و سیاست های کشور های خلیجی
 • آشنایی با فرهنگ و ادبیات زبان عربی
 • جغرافیا و سیاست های کشور های خلیجی
 • آشنایی مقدماتی با زبان عربی رسمی ( فصیح ) در اخبار و رویه های رسمی

پیش نیاز های کلاس

خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها

سر فصل ها

سر فصل ها

 • لغات ضروری و پیشرفته
 • قواعد پیچیده
 • لغات فرهنگی کشور امارات
 • مکالمه تلفنی طولانی
 • شروع مکالمه طولانی
 • گفتگو با لهجه اماراتی طولانی
 • مشاهده فیلم های بلند
 • مشاهده اخبار

دستور زبان

 • شیوه های پاسخ به سوالات
 • جمله سازی پیچیده
 • ورود به قواعد زبان عربی فصیح

مدت زمان دوره

کلاس های خصوصی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 9 الی 16 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

کلاس های عمومی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 16 تا 21 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .