هدف کلاس

 • دعوت کردن دوست و نزدیکان برای فعالیت خاص مثل جشن تولد تاتر،سینما و…بیان یک واقعه یا داستان،صحبت در مورد شهر و کشور و توانایی معرفی شهر و کشور خود
 • توانایی صحبت و معرفی دوستان خود،صحبت در مورد محیط زیست و بیماریها و راههای پیشگیری،صحبت در مورد وقایع ترافیکی
 • توانایی صحبت در مورد کتابها و بیان فیلمها
 • صحبت در مورد هتلها،توانایی بیان جملات به صورت مستقیم و غیر مستقیم و صحبت در مورد شیرینیها و نحوه آماده سازی آنها
 • توانایی صحبت در مورد انواع مواد غذایی ،اتومبیل،و پول و بازارهای مالی
 • صحبت در مورد توانایی یا عدم توانایی انجام کارهای مختلف
 • توانایی صحبت در مورد لوازم منزل و کارایی آنها و مواردی که در خرید و فروش باید دقت شوند
 • توانایی صحبت در مورد خصوصیات شخصیتی خود و دیگر افراد و توانایی بیان راهکارهای موفقیت

پیش نیاز های کلاس

خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها

کتاب دوره A2 زبان ترکی

 • yedi iklim türkçe
yedi iklim türkçe َA2

سر فصل ها

سر فصل ها

 • فضای زمانی zaman mekân
 • سبک زندگی سالم sağlıklı yaşam
 • رویدادهای اجتماعی sosyal etkinlikler
 • کشور زیبای من güzel ülkem
 • از تولید تا مصرف üretimden tüketime
 • احساسات duygular
 • تکنولوژی و ارتباطات teknoloji ve iletişim
 • مردم و جامعه insan ve toplum

دستور زبان

 • فعل ماضی نقلی قبل و بعد از یک فعل
 • صفتهای تاکیدی
 • فعل زمان گسترده
 • پسوندهای Ca Ce
 • ..belki…belki,hem…hem,…ne…ne.., ya…ya,…ister…ister
 • اسم فعل
 • نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 • بیان جملات به صورت مستقیم و غیر مستقیم
 • اتصال دو جمله به صورت منفی و مثبت
 • için و üzere
 • نقل قول مستقیم
 • پسوندهای _an ,_en

مدت زمان دوره

کلاس های خصوصی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 9 الی 16 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

کلاس های عمومی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 16 تا 21 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

دوره های در حال تشکیل

کلاس های حضوری ترکی سطح A2

روز های ساعت وضعیت

 

کلاس های آنلاین ترکی سطح A2

روز های ساعت وضعیت

 

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07136267685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .