در کلاس زبان ایتالیایی B1 می توانید مفاهیم ضروری در مورد موضوعات آشنا که معمولاً در محل کار، مدرسه، اوقات فراغت و غیره با آنها سروکار دارید را درک کنید و در مورد آن صحبت کنید. در زمان سفر به ایتالیا می توانید با تسلط بیشتری به ایتالیایی صحبت کنید. همچنین متون ساده ای را که در مورد موضوعاتی است که برای شما آشنا یا مورد علاقتان هست را بخوانید. تجربیات، اتفاقات، رویاها، امیدها، خواسته ها را خود را توصیف کنید و دلایل خود را به اختصار توضیح دهید و درباره نظرات و پروژه ها توضیح دهد.

هدف کلاس

 • مسلط تر به بیان افکار خود می پردازید

پیش نیاز های کلاس

خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس

سر فصل ها

سر فصل های کلاس زبان ایتالیایی B1

 • Vivere in città زندگی در شهر
 • Non mi serve, ma … به درد من نمیخورد، اما …
 • Parole, parole, parole … کلمات کلمات کلمات …
 • Invito alla lettura دعوت به خواندن
 • La famiglia cambia faccia تغییر چهره خانواده
 • Feste e regali تعطیلات و هدایا
 • Salviamo il nostro pianeta سیاره خود را نجات دهیم
 • Noi e gli altri ما و بقیه
 • Italia da scoprire ایتالی

منابع آموزش کلاس ایتالیایی B1

 • Nuovo Espresso B1
 • کتاب کلمات مشابه نما در زبان ایتالیایی
منابع آموزش کلاس ایتالیایی B1

مدت زمان دوره

کلاس های خصوصی

ساعت برگزاری کلاس ها از ساعت 9 – 16 است که می توانید در صورت تمایل به گزراندن دوره به صورت آنلاین با کارشناسان موسسه هماهنگ است.

رضایت دانشجویان

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .