خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها

سر فصل ها

سر فصل ها

 • با همکلاسی خود آشنا شوید
 • صحبت در مورد اهداف
 • صحبت کوتاه با همکار خود
 • صحبت درمورد برنامه های که به رسیدن اهداف منجرب شود
 • صحبت راجع به شرایط غیر واقعی
 • درخواست برای نصیحت
 • درخواست برای کمک
 • شناسایی نیاز ها
 • دادن دستورالعمل
 • پیشنهاد کمک
 • نوشتن بیوگرافی
 • نوشتن در رابطه بامشکلات و راه حل ها
 • نوشتن نامه اداری
 • صحبت در مورد علت و معلول
 • پیشنهاد ایده های جدید
 • صحبت در رابطه با مهارت های تکنولوژی
 • توصیف کردن تصادف
 • صحبت در مورد امن بودن محل کار
 • مدیریت زمان
 • اجازه گرفتن
 • برنامه برای سفر
 • متقاعد کردن افراد
 • سازماندهی تیم
 • توجیح کردن
 • ارائه انتقاد سازنده
 • صحبت در مورد پیشرفت کاری و موفقیت

دستور زبان

 • participial adjective
 • present unreal conditional ; wish جملات شرطی نوع دوم
 • modals of obligations
 • reported speech with modals نقل قول کردن
 • tag questions
 • past perfect vs pas prefect continues
 • object + infinitive after certain verbs
 • noun clause as objects
 • modals: degrees of certainty
 • adverb clauses : concession
 • adjective clause
 • passive voice with modals ساختار مجهول
 • reflexive pronounce
 • past unreal conditional جملات شرطی نوع سوم
 • embedded questions with infinitives
 • past modals
 • future in past آینده در گذشته
 • causative :make,have,get
 • too/enough + adjective + infinitive
 • the subjunctive

مدت زمان دوره

کلاس های خصوصی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 9 الی 16 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

کلاس های عمومی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 16 تا 21 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

دوره های در حال تشکیل

کلاس های حضوری سطح PS5

روز های ساعت وضعیت

 

کلاس های آنلاین سطح PS5

روز های ساعت وضعیت

 

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .