هدف کلاس

 • یادگیری مباحث پیشرفته زبان انگلیسی

پیش نیاز های کلاس

خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها

سر فصل ها

سر فصل ها

 • بیان تفاهم
 • بیان تجربیات زندگی
 • توصیف فعالیت های اخیر
 • تقاضا برای ارتقای شغلی
 • توصیف تصادف
 • پذیرش انتقاد
 • دللایلی برای رسیدن به اهداف
 • صحبت درمورد وظایف شغلی و مزایایی کاری
 • رژیم و ورزش
 • شکایت کردن درمورد قبض ها
 • صحبت درمورد کارهای داوطلبانه
 • مقابله با شایعات محل کار
 • گزارش مشکلات خانه
 • صحبت درمورد مسئولیت های مالی
 • کار کردن به عنوان تیم
 • صحبت در مورد جابجایی
 • مشخص کردن اهداف
 • صحبت درمورد آرزو ها و ریاها

دستور زبان

 • too , so , either , neither
 • گذشته ساده ، حال کامل
 • Would rather and Would prefer
 • ماضی بعید
 • استفاده از مصدر ing به عنوان فاعل و مفعول
 • tag questions
 • Should ,ought to , had better
 • آینده استمراری
 • ساختار مجهول
 • عبارت وصفی adjective clause
 • مفعول مستقیم و غیر مستقیم
 •  احتمالات و نتیجه گیری ها
 • نقل قول کردن
 • Adverb clauses of time
 • افعال دو قسمتی
 • Adverb clauses of reason
 • embedded questions
 • جمله شرطی نوع دوم

مدت زمان دوره

کلاس های خصوصی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 9 الی 16 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

کلاس های عمومی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 16 تا 21 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

دوره های در حال تشکیل

کلاس های حضوری انگلیسی  شیراز سطح PS4

روز های ساعت وضعیت
یکشنبه و سه شنبه 19:15 – 17:45 باز

 

کلاس های آنلاین انگلیسی شیراز سطح PS4

روز های ساعت وضعیت

 

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .