شاید بتوان بدون اغراق گفت که به تعداد زبان آموزان هدف وجود دارد. به عنوان مثال برطرف کردن نیازهای روزمره، قبول شدن در امتحانات زبان آلمانی، شرکت در جلسات بحث و گفتگو، واردشدن در دنیای کسب و کار و انتخاب یک رشته شغلی مناسب، تحصیل یا ادامه تحصیل در کشورهای آلمانی زبان، لذت واقعی بردن از سفر به یک کشور آلمانی زبان و اهداف دیگر.

برای رسیدن به اهداف فوق باید بتوان سلیس و روان صحبت کرد، نامه و ایمیل و تقاضای کار وشغل صحیح و بدون اشتباه نوشت، دستورالعملها در زمینه های مختلف را فهمید و در نهایت به هدف اصلی که برقراری ارتباط با سایرین است رسید.

بحث کردن، اضهار نظر کردن، نقد کردن، از تجربیات شخصی گفتن و نوشتن فراوان و گوش کردن به مصاحبه ها و پادکست ها و به سوالات اساسی پاسخ دادن از ویژگیهای این دوره است.

هدف کلاس

در این دوره زبان آموز آموخته های قبلی خود را تعمیق می بخشد و وارد دنیای تفکر، شناخت بیشتر، بحث و مجادله، انتقاد و تعریف و تمجید و اظهار نظر می شود. او در این دوره متون طولانی را مطالعه می کند، با دنیای نویسندگان و شخصیت های داستانی آشنا می شود، روش استفاده از زبان بدن را یاد میگیرد و می آموزد چگونه از هر شکلی و نمادی و نموداری اطلاعات لازم را کسب کند، به تفاوتهای فردی و اجتماعی زنان و مردان و نگرش آنها به مسائل فکر کند، وارد دنیای فرهنگ و هنر و اندیشه شود، با احساسات و خصوصیات شخصیتی افراد در برخورد با مسائل روز آشنا شود و عکس العمل نشان دهد، نگاهی عمیق تر به گذشته و آینده داشته باشد، در دنیای علوم سیر کند و به آموخته های خود در مدرسه و دانشگاه فکر کند، معایب و محاسن زندگی اجتماعی و انفرادی را مورد بررسی قرار دهد و از همه مهم تر خود را ارزیابی کند که آیا برای ورود به دنیای جدید مهارتهای لازم را کسب کرده است یاخیر.

پیش نیاز های کلاس

 • زبان آلمانی سطح B1

خدمات موسسه

 • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها
 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه

سر فصل ها

سر فصل ها

 • قیود مختلف و جایگاه آنها در جمله
 • روشهای مختلف منفی کردن جمله
 • جملاتی که برای مقایسه بکار می روند
 • کاربرد کلمه es و جایگاه آن در جمله
 • کلمات ربطی، انواع و جایگاه آنها در جمله
 • ساختارهای خاص، جملات مصدری
 • جملات ربطی و استفاده ار کلمات مختلف برای ساخت آنها
 • ترکیبات اسم و فعل، استفاده از گروههای اسمی به جای فعل (زبان اداری)

دستور زبان

 • ساختارهای مختلف جملات مجهول
 • روش استفاده از ضمائر نامعین
 • کاربرد کلمه als و جایگاه آن در جمله
 • جملاتی که چگونگی یا ابزار انجام کاری را بیان می کنند
 • نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
 • استفاده از حروف اضافه با فعل و اسم
 • روشهای مختلف ساختن اسم
 • ادات و اصوات و کاربرد آنها

اساتید دوره

اطلاعیه ها و برنامه کلاسی

کلاس آلمانی سطح B2

روز های ساعت وضعیت

 

 

کلاس های آنلاین سطح B2

روز های ساعت وضعیت

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .