با سلام خدمت شما استاد عزیز و بزرگوار موسسه زبان رادین .

فرم زیر جهت درخواست مرخصی است و بعد از پرکردن درخواست توسط شما اطلاعات آن به مدیران شیفت خانم ها فرهام کیا ارسال می شود .

تاریخ شروع مرخصی
ساعت شروع مرخصی
تاریخ پایان مرخصی
ساعت پایان مرخصی