دوره های مکالمه عربی به لهجه خلیجی در این دوره طی سه دوره A1 تا B1 شما میتوانید کاملا مسلط به زبان عربی صحبت کنید

هدف دوره مکالمه زبان عربی

  • یادگیری سریع لهجه خلیجی

پیش نیاز های دوره مکالمه عربی

خدمات موسسه

  • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها
  • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه

سر فصل ها

  • ترم اول شامل دروس تعارف .احوال پرسی و فرودگاه ، تاکسی گرفتن  ، ساعتها ، فصول ، ماه ها و هتل تدریس میشود.
  • ترم دوم شامل سفر ، زیارت ، بیمارستان ، رستوران و داستان گویی.
  • ترم سوم تمام مکالمه مربوط به خانه ، وسایل خانه ، شغل ، بیماری ، فروشگاه ها ، طبیعت و شرکتها هست. همچنین در این دوره  مهارت های شنوایی و گفتاری تقویت می شود.
  • ترم چهارم  تمرکز بشتر بر روی صحبت های روزمرگی ، قواعد ها و اصطلاحات است و مهارت مکالمه شما تقویت می شود .

دوره های در حال تشکیل

دوره های عمومی  حضوری لهجه خلیجی عربی

 

دوره های خصوصی آنلاین لهجه خلیجی

روز های ساعت وضعیت
دوشنبه 18:30- 16:30 تماس

 

دوره های خصوصی مکالمه زبان عربی

  • تمام هماهنگی ها بین استاد و دانشجو انجام می شود
استاد  دوره 
زینب ادن لهجه خلیجی

 

رضایت دانشجویان

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .