کارشناسی زبان چینی- دانشجوی سال آخر- دانشگاه اصفهان

نازنین منوچهری

مدرس زبان چینی

 

تحصیلات و مدارک

  • کارشناسی زبان چینی دانشگاه اصفهان
  • مدرک HSK4 با نمره 270
  • دوره هزار و یک نکته
  • TTC Master class

افتخارات

  • ترجمه ی کتاب آموزش زبان چینی 汉语教程第二上

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1400 تا اکنون )

  • تدریس زبان چینی

دوره های تدریس شده

  • تدریس کتاب 汉语教程

دوره ها