لیلا عباسی

لیلا عباسی

تحصیلات

  • کارشناس زبان فرانسه دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز
  • TTC و TTC Master موسسه زبان آموزان رادین