الهام حسینی

الهام حسینی

مدرس زبان فرانسه

تحصیلات و مدارک

  • لیسانس زبان و ادبیات فرانسه
  • دوره ی 1001 نکته ی تدریس از موسسه زبان آموزان رادین
  • دوره ی مدرس نسل جدید از موسسه زبان آموزان رادین
  • دارای مدارک TTC و  TTC Master از موسسه زبان آموزان رادین

افتخارات

  • مدرس برتر در موسسه رادین خرداد ۱۴۰۰
  • شرکت در چهارمین فستیوال تئاتر دانشجویی فرانسه ، به عنوان دستیار کارگردان اردیبهشت ۱۳۹۸

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1399 تا اکنون )

  • تدریس زبان فرانسه

موسسه آرتا دانش ( از سال 1399 تا اکنون )

  • تدریس زبان فرانسه

فریلنسر ( از سال 1397 تا 1401 )

  • تدریس زبان فرانسه

دوره های تدریس شده

دوره ها