علی قهرمانپور

علی قهرمانپور

مدرس زبان ترکی

 

تدریس زبان فارسی به ترک زبانان در سفارت ایران ،رایزنی فرهنگی شهر آنکارا ، مترجم رسمی رایزنی فرهنگی ، تدریس زبان ترکی تومر در دانشگاه های  آنکارا و حاجت تپه و رایزنی فرهنگی .

تحصیلات و مدارک

 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه حاجت تپه آنکارا
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی طرح معلمان دانشگاه آزاد مرودشت
 • TTC Master رادین
 • مدرک Advance از آکادمی English Time  ترکیه

افتخارات

 • چاپ کتاب Voice of Reason به سه زبان ترکی ، فارسی و انگلیسی جهت آموزش زبان.
 • چاپ کتاب مثل های عثمانی که جز دروس اختیاری تدریسی دانشگاه آنکارا در رشته تاریخ و جغرافیا است.
 • چاپ کتاب برگزیده موتون فارسی که در سفارت ایران در ترکیه تدریس می شود .
کتب آقای قهرمانپور

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1400 تا اکنون )

 • تدریس دوره های آنلاین وحضوری :گروهی وخصوصی تا سطح پیشرفته
 • آماده سازی زبان آموزان برای شرکت درآزمون TYS و TÖMER
 • تدریس دوره بر پایه مکالمه های پرکاربرد با کتاب های İstanbul و iklim Yedi
 • دوره مکالمه ترکی استانبولی

آموزشگاه زبان فاخر ( از سال 1400 تا اکنون )

 • تدریس دوره های آنلاین وحضوری :گروهی وخصوصی تا سطح پیشرفته
 • آماده سازی زبان آموزان برای شرکت درآزمون TÖMER
 • تدریس دوره بر پایه مکالمه های پرکاربرد با کتاب های İstanbul و iklim Yedi
 • دوره مکالمه ترکی استانبولی

موسسه زبان ارومیه ( از سال 1398 تا 1399 )

 • تدریس زبان ترکی استانبولی
 • تدریس زبان انگلیسی تا سطح Intermediate

کشور آلمان ( از سال 2016 تا 2017 )

 • تدریس زبان ترکی برای کودکان

کشور ترکیه ( از سال 2010 تا 2014 )

 • تدریس زبان ترکی
 • تدریس زبان فارسی

دوره های تدریس شده

 • دوره های مکالمه ترکی استانبولی فشرده

دوره ها