شیرین عباسی

 

تحصیلات و مدارک

  • کارشناس رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه یاسوج
  • Diploma in English language
  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه یاسوج
  • IELTS Teaching – Westminster college London