شهرزاد مرادی

شهرزاد مرادی سروستانی

مدرس زبان انگلیسی

 

سابقه 11 ساله تدریس در معتبرترین و بهترین آکادمی ها و موسسات زبان های خارجه .

تحصیلات و مدارک

 • کارشناس تربیت دبیر زبان انگلیسی داشگاه آزاد
 • TTC fom afagh English language institute
 • کارگاه آموزشی زبان انگلیسی آموزشگاه آفاق
 • دو دوره کارگاه آموزشی زبان انگلیسی انیستیتو ایزایران
 • کارگاه آموزشی زبان انگلیسی آموزشگاه پویش
 • کارگاه آموزشی زبان انگلیسی دپارتمان زبان مجتمع احسان

افتخارات

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1399 تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان پویش ( از سال 1389 تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

دبستان غیر دولتی فرشتگان ( از سال 1397 تا 1399 )

 • تدریس زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان فاطیما ( از سال 1390 تا 1396 )

 • تدریس زبان انگلیسی

انیستیتو ایزایران ( از سال 1390 تا 1392 )

 • تدریس زبان انگلیسی

دوره های تدریس شده

دوره ها