سولماز اسفندیاری

سولماز اسفندیاری

مدرس زبان انگلیسی

 

سابقه بیش از 12 ساله تدریس در معتبرترین و بهترین آکادمی ها و موسسات زبان های خارجه .

تحصیلات و مدارک

  • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد
  • کارشناس ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه شیراز

افتخارات

  • OJT on “freer practices” , Safir language academy , Tehran
  • Congress on “2nd SOP”, placement tests and online learning , Safir language academy , Tehran
  • Congress on “observation and assessment” , Safir language academy , Tehran
  • Congress on  “assessing and using online services , 1st SOP” Safir language academy Tehran
  • OJT on  “activating passive knowledge” Safir language academy , Tehran

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1396 تا اکنون )

  • آموزش زبان انگلیسی

دوره های تدریس شده

دوره ها