سارا شفيعی

سارا شفيعی

مدرس زبان انگلیسی و فرانسه

 

من سارا شفیعی هستم و بیش از 20 سال به تدریس زبان خارجه مشغول هستم در طول این مدت موفق به کسب مدرک دکترا زبان انگلیسی شدم و در بسیاری از سمینار ها و کنفرانس ها مطالبی در خصوص تخصص خودم ارئه نمودم .

تحصیلات و مدارک

 • کارشناسی مترجمي زبان انگليسی
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • دكترا آموزش زبان انگلیسی
 • ديپلم فرانسه
 • TTC , TTC Master  موسسه زبان آموزان رادین
 • CELTA(grade B)

افتخارات

 • شركت و ارائه در سمينارها، وبينارها،دوره ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي
 • چاپ چند مقاله داخلي و خارجي

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ( از سال — تا — )

 • تدریس زبان انگلیسی

مؤسسات آموزش عالي دانش گستر ( از سال — تا — )

 • تدریس زبان انگلیسی

مؤسسات آموزش عالي دانش نوين ( از سال — تا — )

 • تدریس زبان انگلیسی

مؤسسات آموزش عالي نيايش ( از سال — تا — )

 • تدریس زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور ( از سال — تا — )

 • تدریس زبان انگلیسی

دانشگاه غير انتفاعي آپادانا ( از سال — تا — )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان فكور ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان بهار ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان نويد ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان فاخر ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان مديريت صنعتي ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

موسسه زبان داوري ( از سال — تا اکنون )

 • تدریس زبان انگلیسی

دوره های تدریس شده

دوره ها