رویا فتح اله زاده

رویا فتح اله زاده بک خان

مدرس زبان انگلیسی

 

سابقه بیش از 9 ساله تدریس در معتبرترین و بهترین آکادمی ها و موسسات زبان های خارجه .

تحصیلات و مدارک

  • Certificate of TTC (Master Teacher) from Radin Institute, Shiraz, 2021
  • Certificate of IELTS TTC from IELTA (Iran English Language Teachers Association), Tehran, 2019
  • Certificate of Online IDP IELTS Teacher Training Program, Australia, 2019
  • Certificate of TTC from Andishe Bartar English Institute, Shiraz, 2013
  • B.A. in English Literature, 2013
  • Certificate of FCE from Navid English Institute, Shiraz, 2008

افتخارات

  • Certificate of Iran and world tourist guide

سوابق تدریس

دوره های تدریس شده

دوره ها