سارا دريابر

سارا دریابر

مدرس زبان اسپانیایی

 

من سارا دریابر هستم مدرس و تورگاید زبان اسپانیایی که مدت 10 سال به تدریس و مکالمه روزانه اسپانیایی مشغول هستم .

تحصیلات و مدارک

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  • دارای مدارک اسپانیایی سطوحA1,A2,B1,B2,C1
  • کارت گردشگری و ایران گردی زبان اسپانیایی
  • تسلط به زبان پرتغالی

افتخارات

  • مترجم همزمان در ایران و ترکیه

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1396 تا اکنون )

  • تدریس زبان اسپانیایی

موسسه زبان ملل ( از سال 1395 تا 1396 )

  • تدریس زبان اسپانیایی

موسسه زبان پارسه ( از سال 1393 تا 1395 )

  • تدریس زبان اسپانیایی

موسسه آموزش عالی ماد ( از سال 1392 تا 1395 )

  • تدریس کتابهای
  • کتابهای Prisma A1,A2 ,B1

دوره های تدریس شده

دوره ها