محمد حسن عطروش

محمد حسن عطروش

مدرس زبان آلمانی

تحصیلات و مدارک

  • کارشناس گردشگری

افتخارات

  • تور لیدر گردشگران خارجی در ایران

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1399 تا اکنون )

  • مدرس زبان آلمانی

موسسه زبان بهار ( از سال 1396 تا 1399 )

  • مدرس زبان آلمانی

مرکز زبان دانشگاه شیراز ( از سال 1396 تا 1399 )

  • مدرس زبان آلمانی

مرکز پزشکی فرا پرتو ( از سال 1394 تا 1399 )

  • مدرس زبان آلمانی

دوره های تدریس شده

دوره ها