محمد جواد کشتگر

محمد جواد کشتگر

مدرس زبان آلمانی

 

اینجانب از سال 1360 تا کنون در مرکز آموزش صنعت برق و دانشگاه جامع علمی – کاربردی فارس به تدریس دروسی ار قبیل نقشه خوانی، بهره برداری از نیروگاه گازی، ژنراتورها و سیستمهای تحریک، اجزاء اصلی و فرعی توربین گاز، نیروگاههای با انرژی پاک یا تجدید پذیر، ممیزی انرژی و بهینه سازی انرژی، زبان تخصصی رشته های الکتریک و الکترونیک و ابزار دقیق و مکانیک، کنترل نیروگاه و سیستمهای کنترل، کمکهای اولیه، ایمنی و حفاظت فنی و غیره مشغول بوده ام از دیگر فعالیتهای اینجانب همکاری با دارالترجمه های شیراز و تدریس خصوصی زبانهای انگلیسی و آلمانی بوده است ارایه مقالـــه های فنی و ایمنی در سمینارها و کنفرانسهای سراسری برق از دیگر فعالیتهای اینجانب می باشد.

تحصیلات و مدارک

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1396 تا اکنون )

  • تدریس دوره ی زبان آلمانی
  • تدریس دوره ی زبان انگلیسی
  • برگزاری بیش از 60 دوره سطح A1 زبان آلمانی – گروهی و خصوصی
  • برگزاری بیش از50 دوره سطح A2 زبان آلمانی – گروهی و خصوصی
  • برگزاری بیش از30 دوره سطح B1 زبان آلمانی – گروهی و خصوصی
  • برگزاری بیش از20 دوره سطح B2 زبان آلمانی – گروهی و خصوصی
  • برگزاری بیش از 10 دوره سطح C1 زبان آلمانی –  خصوصی

افتخارات

سوابق تدریس

دوره های تدریس شده

دوره ها