سوئدی Swedish

سوئدی از جمله زبانهای هندی و اروپایی بشمار می رود که جزو زبانهای ژرمنی شمالی است. از جمله زبانهای هم خانواده آن عبارتند از زبان های نروژی، دانمارکی و آلمانی. در زبان سوئدی نیز کلمات زیادی وجود دارد که بر گرفته از زبان فرانسوی می باشند.

در زبان سوئدی فرم افعال در زمانهای مختلف تغییر میکنند. اسم ها به دو گروه مختلف تقسیم می شوند. صرف صفتها مطابق با این گروهبندی می باشد. در زبان سوئدی از حروف اضافه فراوانی استفاده می شود و ترتیب قرار گیری کلمات در جمله دارای قاعده مشخصی نیست.

به زبان سوئدی که در فنلاند گویش می شود، زبان سوئدی فنلاند گفته می شود. تلفظ آن با زبان سوئدی که در سوئد صحبت می شود تا حدودی متفاوت می باشد. تلفظ زبان سوئدی تقریباً با قاعده می باشد.

زبان سوئدی در موسسه زبان رادین توسط استاد Native و با استفاده از کاربردی ترین منابع آموزش برگزار میگردد.

کلاس های خصوصی:

2 جلسه در هفته و هر جلسه 1 ساعت ** تعداد زبان اموزان هر کلاس 1 نفر

روز و ساعت کلاس های خصوصی با توجه به تایم های اساتید و ترجیحات زبان آموزان هماهنگ خواهد شد. کلاس خصوصی در شیفت صبح مابین ساعت 8 صبح الی 4 بعدازظهر تشکیل می گردد.

سوالی دارید؟ با ما گفتگو کنید