تقویم آموزشی

دوره های گروهی به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار می گردد. جهت اطلاع از زمان بندی کلاس ها، تب مربوطه را انتخاب نمایید.

تقویم آموزشی مربوط به دوره های جدید می باشد، بدیهی است پس از اتمام مهلت ثبت نام، ظرفیت کلاس ها تکمیل خواهد شد.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.30
آلمانی A1
استاد عطروش
14.30
16.00
آلمانی A1
استاد عطروش
14.30
16.00
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
ترکی استانبولی A1
استاد قصاب زاده
16.00
17.30

Starter
استاد مرادی
16.00
17.30
فرانسه A1
استاد حسینی
16.00
17.30

Project Success 1
استاد حسینی
16.00
17.30

Project Success 3
استاد حقیقی
16.00
17.30
ترکی استانبولی A1
استاد قصاب زاده
16.00
17.30

Starter
استاد مرادی
16.00
17.30
فرانسه A1
استاد حسینی
16.00
17.30

Project Success 1
استاد حسینی
16.00
17.30

Project Success 3
استاد حقیقی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
Project Success 3
استاد عباسی
17.45
19.15
Project Success 4
استاد فتح اله زاده
17.45
19.15
عربی A1
استاد آدن
17.45
19.15

Project Success Intro
استاد پورتولری
17.45
19.15
Project Success 4
استاد فتح اله زاده
17.45
19.15
Project Success 3
استاد عباسی
17.45
19.15
عربی A1
استاد آدن
17.45
19.15

Project Success Intro
استاد پورتولری
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
ایتالیایی A1
استاد صدیقی
19.30
21.00

Project Success 2
استاد حسینی
19.30
21.00
ایتالیایی A1
استاد صدیقی
19.30
21.00

Project Success 2
استاد حسینی:
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • آلمانی A1
  14.30 - 16.00
 • Project Success 3
  17.45 - 19.15

یکشنبه

 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30
 • Starter
  16.00 - 17.30
 • Project Success 4
  17.45 - 19.15
 • ایتالیایی A1
  19.30 - 21.00
 • Project Success 2
  19.30 - 21.00

دوشنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30
 • Project Success 1
  16.00 - 17.30
 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
 • عربی A1
  17.45 - 19.15
 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15

سه شنبه

 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30
 • Starter
  16.00 - 17.30
 • Project Success 4
  17.45 - 19.15
 • ایتالیایی A1
  19.30 - 21.00
 • Project Success 2
  19.30 - 21.00

چهارشنبه

 • آلمانی A1
  14.30 - 16.00
 • Project Success 3
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30
 • Project Success 1
  16.00 - 17.30
 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
 • عربی A1
  17.45 - 19.15
 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 1
استاد حسینی
16.00
17.30
Project Success 1
استاد حسینی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

دوشنبه

 • Project Success 1
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • Project Success 1
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
Project Success 2
استاد حسینی
19.30
21.00
Project Success 2
استاد حسینی:
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

یکشنبه

 • Project Success 2
  19.30 - 21.00

سه شنبه

 • Project Success 2
  19.30 - 21.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success 3
استاد عباسی
17.45
19.15
Project Success 3
استاد عباسی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • Project Success 3
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • Project Success 3
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 3
استاد حقیقی
16.00
17.30
Project Success 3
استاد حقیقی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

دوشنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success 4
استاد فتح اله زاده
17.45
19.15
Project Success 4
استاد فتح اله زاده
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

یکشنبه

 • Project Success 4
  17.45 - 19.15

سه شنبه

 • Project Success 4
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success Intro
استاد پورتولری
17.45
19.15
Project Success Intro
استاد پورتولری
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

دوشنبه

 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Starter
استاد مرادی
16.00
17.30
Starter
استاد مرادی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

یکشنبه

 • Starter
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • Starter
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.30
آلمانی A1
استاد عطروش
14.30
16.00
آلمانی A1
استاد عطروش
14.30
16.00
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45

شنبه

 • آلمانی A1
  14.30 - 16.00

چهارشنبه

 • آلمانی A1
  14.30 - 16.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
ایتالیایی A1
استاد صدیقی
19.30
21.00
ایتالیایی A1
استاد صدیقی
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

یکشنبه

 • ایتالیایی A1
  19.30 - 21.00

سه شنبه

 • ایتالیایی A1
  19.30 - 21.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
ترکی استانبولی A1
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
ترکی استانبولی A1
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

یکشنبه

 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
عربی A1
استاد آدن
17.45
19.15
عربی A1
استاد آدن
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

دوشنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
فرانسه A1
استاد حسینی
16.00
17.30
فرانسه A1
استاد حسینی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

دوشنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30
No تایم شیت ها available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.15
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد حسینی
14.15
15.45
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45

فرانسه A1 (آنلاین)
استاد حسینی
14.15
15.45
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد حسینی
14.15
15.45
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
17.00
18.30

(Project Success 5 (Online
استاد زیانی
17.45
19.15
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
17.00
18.30

(Project Success 5 (Online
استاد زیانی
17.45
19.15
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
17.00
18.30

(Project Success 5 (Online
استاد زیانی
17.45
19.15
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  17.00 - 18.30
 • (Project Success 5 (Online
  17.45 - 19.15

دوشنبه

 • عربی A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
 • فرانسه A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  17.00 - 18.30
 • (Project Success 5 (Online
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  17.00 - 18.30
 • (Project Success 5 (Online
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • عربی A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
(Project Success 5 (Online
استاد زیانی
17.45
19.15
(Project Success 5 (Online
استاد زیانی
17.45
19.15
(Project Success 5 (Online
استاد زیانی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • (Project Success 5 (Online
  17.45 - 19.15

دوشنبه

 • (Project Success 5 (Online
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • (Project Success 5 (Online
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.00
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
17.00
18.30
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
17.00
18.30
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
17.00
18.30
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15

شنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  17.00 - 18.30

دوشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  17.00 - 18.30

چهارشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  17.00 - 18.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.15
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30

دوشنبه

 • عربی A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45

پنج شنبه

 • عربی A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.15
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد حسینی
14.15
15.45
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد حسینی
14.15
15.45
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد حسینی
14.15
15.45
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30

شنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45

دوشنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45

چهارشنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
No تایم شیت ها available!