هدف کلاس

 • صحبت در مورد مسائل روز به صورت پیشرفته تر

پیش نیاز های کلاس

خدمات موسسه

 • ارائه مدرک پایان دوره معتبر قابل ترجمه
 • ارائه فایل ضبط شده کلاس ها

سر فصل ها

سر فصل ها

 • قرض گرفتن
 • آدرس دادن
 • صحبت درمورد شغل و پیشینه شغلی
 • عادت های ورزشی
 • اجاره آپارتمان
 • وقت ملاقات
 • تغییر دادن شیفت کاری
 • ارزیابی عملکرد سرکار
 • راه های خرید کردن
 • صحبت درمورد پیشرفت کار
 • راه های خرید کردن
 • صحبت درمورد پیشرفت کار
 • تحسین کردن افراد
 • صحبت درمورد اهداف بلندمدت

دستور زبان

 • قیدهای تکرار
 • a few, a lot, many
 • آینده
 • توانایی های گذشته
 • عادت های گذشته
 • گذشته استمراری
 • ماضی نقلی
 • مصدرها
 • درخواست های رسمی و دوستانه
 • مفعول غیر مستقیم
 • شبه جمله های زمانی
 • ماضی نقلی استمراری
 • ضمیر های ملکی
 • جملات شرطی نوع صفر و یک
 • صفات برتر و برترین

مدت زمان دوره

کلاس های خصوصی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 9 الی 16 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

کلاس های عمومی

ساعت برگزاری این کلاس ها از ساعت 16 تا 21 است . همچنین به صورت آنلاین و از راه دوره امکان شرکت در کلاس ها وجود دارد .

دوره های در حال تشکیل

کلاس های حضوری سطح PS3

روز های ساعت وضعیت

 

کلاس های آنلاین سطح PS3

روز های ساعت وضعیت

 

اطلاعات تماس و ثبت نام

جهت ثبت نام با شماره 07191007685 و داخلی 102 تماس حاصل فرمایید  .