برگزاری کلاس آلمانی در کلیه سطوح A1,A2,B1,B2,C1,C2 جهت آمادگی آزمون سفارت کلاس آیلتس 2روز در هفته کلاس مکالمه ترکی استانبولی با تدریس کتابهای انحصاری ISTANBUL  روزهای زوج 18:30 تا 20 با تدریس استاد حکم طلعت کلاس فرانسه مقدماتی TAXI 1  روزهای فرد 16 الی 18 با تدریس استاد زینلی کلاس بحث آزاد پیشرفته - Chat Academic دو روز در هفته طی جلسات 1:30 ساعته
برگزاری کلاسهای آلمانی حرفه ای
برگزاری کلاس آلمانی در کلیه سطوح A1,A2,B1,B2,C1,C2 جهت آمادگی آزمون سفارت
برگزاری گلاس آیلتس با بیمه قبولی 7.5
کلاس آیلتس 2روز در هفته
کلاس مکالمه ترکی استانبولی با تدریس کتابهای انحصاری ISTANBUL روزهای زوج 18:30 تا 20 با تدریس استاد حکم طلعت
کلاس مکالمه ترکی استانبولی با تدریس کتابهای انحصاری ISTANBUL روزهای زوج 18:30 تا 20 با تدریس استاد حکم طلعت
کلاس فرانسه مقدماتی TAXI 1 روزهای فرد 16 الی 18 با تدریس استاد زینلی
کلاس فرانسه مقدماتی TAXI 1 روزهای فرد 16 الی 18 با تدریس استاد زینلی
کلاس بحث آزاد پیشرفته - Chat Academic دو روز در هفته طی جلسات 1:30 ساعته
کلاس بحث آزاد پیشرفته - Chat Academic دو روز در هفته طی جلسات 1:30 ساعته
بیمه قبولی آزمون آیلتس و تافل
1396/5/22
موسسه زبان رادین اولین و تنها مرکز آموزش هوشمند در شیراز
1396/5/22
برگزاری کلاس اسپانیایی با تدریس استاد NATIVE همراه با کتابهای PRISMA
1396/5/22
دوره های ویژه مکالمه زبان عربی
1396/5/22
برگزاری کلاسهای خصوصی 1 تا 3 نفره کلیه زبانها 👈در کوتاهترین زمان بیشترین بازدهی
1396/5/22
بیمه قبولی آزمون آیلتس و تافل
1396/5/22
موسسه زبان رادین اولین و تنها مرکز آموزش هوشمند در شیراز
1396/5/22
برگزاری کلاس اسپانیایی با تدریس استاد NATIVE همراه با کتابهای PRISMA
1396/5/22